Click to Watch in HD > Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 5 ARE THEY YOUR FRIENDS ( with Review, short story )

Watch Trọn bộ Sách Giáo Khoa Tiếng Anh 3 được biên tập sinh động rất dễ theo dõi, mời quý phụ huynh Download về làm tài liệu học tập tham khảo cho các bé nhé ! Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 1 HELLO https://youtu.be/F6E9R8WTjV8 Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 2 WHATS YOUR NAME https://youtu.be/qrKxSrpbnD8 Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 8 THIS IS MY PEN https://youtu.be/3pFtqDoNqBY Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 4 HOW OLD ARE YOU https://youtu.be/nnfQ4k5c_eM Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 5 ARE THEY YOUR FRIENDS ( with Review, short story ) https://youtu.be/A9Dxxrh32jo Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 6 STAND UP https://youtu.be/hS5HzuGZazA Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 7 THATS YOUR SCHOOL https://youtu.be/IG5H2t_NE6A Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 8 THIS IS MY PEN https://youtu.be/3pFtqDoNqBY Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 9 WHAT COLOUR IS IT https://youtu.be/Oaau_1d8UtI Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 10 WHAT DO YOU DO AT BREAK TIME ( With review Short story ) https://youtu.be/xk-SFhlRukY Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 11 THIS IS MY FAMILY https://youtu.be/b6b1ITYqzMo Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 12 THIS IS MY HOUSE https://youtu.be/vGbVdqxmL-0 Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 13 WHERES MY BOOK https://youtu.be/h_sHN8kIzOs Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 14 ARE THERE ANY POSTERS IN THE ROOM https://youtu.be/C7lCtKrutKI Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 15 DO YOU HAVE ANY TOYS ( with Review and short story ) https://youtu.be/C6JlMuz2swU Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 16 DO YOU HAVE ANY PETS https://youtu.be/bEGQZhYMVXg Tiếng Anh Lớp 3 UNIT 17 WHAT TOY DO YOU LIKE https://youtu.be/Itz5MaL3ugM Tiếng Anh Lớp 3: UNIT 18 WHAT ARE YOU DOING https://youtu.be/4pkStIrwOEs Tiếng Anh Lớp 3: UNIT 19 THEY ARE IN THE PARK https://youtu.be/akqq6e9wbQg Tiếng Anh Lớp 3: UNIT 20 WHERE IS SAPA (Review and Short story) https://youtu.be/5yXobCf3t0A Tiếng Anh Trẻ Em english for kids hoctienganh Facebook - https://www.facebook.com/phihuuthong

  • 1
    Loading