Loading...
 

Click to Watch in HD > VERONA ITALY : เวโรน่า อิตาลี

Watch เมืองเวโรน่า ตั้งอยู่ในแคว้นเวเนโต ประเทศอิตาลีเมืองเวโรนาเป็นเมืองสำคัญทางศิลปะและวัฒนธรรม มีโรงละครกลางแจ้งที่สร้างโดยโรมันเวโรนาเป็นเมืองสำคัญในประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจจากตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ตรงโค้งของแม่น้ำอดิเจ (Adige River) ไม่ไกลจากทะเลสาบการ์ดา ที่ตั้งนี้ทำให้เกิดน้ำท่วมขึ้นหลายครั้งจนกระทั่ง ค.ศ. 1956 มีการสร้างอุโมงค์โมริ-ทอร์โบเลที่เป็นทางระบายน้ำ 500 คิวบิคเมตรลงไปในทะเลสาบการ์ดาในปี ค.ศ. 2000 องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติก็ประกาศให้เวโรนาเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรม..ฯลฯภาพ : ronron
Loading...
 
Loading