Click to Watch in HD > Victor HUGO and Ülker SÜLEYMANOVA - Le Bruit Du Monde

Watch Hymne à Paris : Le Bruit Du Monde - Dünyanın səs-küyü Auteure, compositrice, interprète : Ülker SÜLEYMANOVA. Arrangement musical et enregistrement : Eric LEROY. Texte - Victor HUGO (Extrait du poème À l’Arc de triomphe IV ème poème du recueil Les Voix intérieures 1837) Musique – Ülker SÜLEYMANOVA en Décembre 2015 à Paris Dünyanın səs-küyü Sözləri- Viktor Hüqo ( Daxili Səslər 1837 ci il poemalar toplusunun IV cü, Zəfər Tağında poemasından ixtisarla) Musiqisi - Ülkər SÜLEYMANOVA ( Paris Dekabr 2015) Oh ! Paris est la cité mère ! Paris est le lieu solennel Où le tourbillon éphémère Tourne sur un centre éternel ! Azərbaycanca : Oh! Paris paytaxt,ana şəhər ! Paris təntənəli,təmtəraqlı məkan Orda ki, müvəqqəti fırlanğaclar Əbədi mərkəz ətrafında dövr edir! En Français : Dans sa fournaise, pêle-mêle, Il fond, transforme et renouvelle Cette science universelle Quil emprunte à tous les humains. Azərbaycanca : Qarmaqarışlıq sobasında o, Əridir, çevirir və yeniləyir Bu bəşəri ,universal elmini Bütün bəni-adəmlərdən borc götürür. En Français : Quand Paris se met à louvrage Dans sa forge aux mille clameurs, A tout peuple, heureux, brave ou sage, Il prend ses lois, ses dieux, ses mœurs. Azərbaycanca : Nə zaman ki,Paris ishgüzar üzünü açır, Dəmir döyən zindanlarında minlərlə hayğırıb-çağıranlarıyla, Bütün xoşbəxt,cəsur yaxud müdrik insanlardan, xalqdan Onların qanunlarını, allahlarını, adət-davranışlarını götürür,mənimsəyir. En Français : Une Babel pour tous les hommes, Un Panthéon pour tous les dieux ! Où pour se nourrir de lidée Viennent les générations ! Azərbaycanca : Bütün insanlara Babel qülləsi, Bütün allahlar üçün Panteon! Hara ki,nəsillər Ideya,fikir ilə qidalanmaq üçün gəlirlər! En Français : Ville quun orage enveloppe ! Cest elle, hélas ! qui, nuit et jour, Réveille le géant Europe Avec sa cloche et son tambour ! Azərbaycanca : Şəhər ki, bir fırtınayla bələklənir! Təəssüf ki ! gecə və gündüz, Öz zəngləri və tamburu ilə Nəhəng Avropanı oyadan odur En Français : Toujours Paris sécrie et gronde. Nul ne sait, question profonde ! Ce que perdrait le bruit du monde Le jour où Paris se tairait ! Azərbaycanca : Paris durmadan gileylənir,haraylayır,guruldayır; Paris səslənir. Kimsə bu dərin sual, sirrdən xəbərsiz ! Bircə o var ki, dünya səsini, küyünü ,harayını itirər O gün ki, Paris susar! En Français : Paris ne se taira jamais ! (Ü.S) Azərbaycanca : Amma Paris heç zaman susmayacaq! (Ü.S) Chant - Ülker SÜLEYMANOVA Traduction et adaptation des paroles en azerbaïdjanais -Ülker SÜLEYMANOVA Sélection et adaptation des paroles pour la mélodie: Üker SÜLEYMANOVA Montage et réalisation du clip : Ülker SÜLEYMANOVA Certaines prises de vues : Éric LEROY Paris – Mars 2017 Ifa- Ülkər SÜLEYMANOVA Sözlərin Azərbaycan dilinə tərcümə və adaptasiyası - Ülkər SÜLEYMANOVA Sözlərin musiqi üçün seçimi və uyğunlaşdırılması - Ülkər SÜLEYMANOVA Klipin montajı və realisasiyası - Ülkər SÜLEYMANOVA Kamera - Éric LEROY Paris – Mart 2017

Youtube Channel / Eric Leroy
Loading