Loading...
 

Click to Watch in HD > 5 นิสัยเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ

Watch LIVE “5 นิสัยเพื่ออายุที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ” 1. Healthy diet2. Never smoke3. ออกกำลังกายระดับปานกลางถึงหนัก 30 นาทีต่อวัน4. ดื่มแอลกอฮอร์ปานกลาง5. ดัชนีมวลกายปกติ (body mass index 18.5 - 24.9)ทำให้ผู้หญิงมีอายุยืนยาวขึ้น 14 ปี และผู้ชายมีอายุยืนยาวขึ้น 12 ปีSubscribe เพื่อไม่พลาดวีดีโอดีๆนะคะ
Loading...
 
Loading